Zámek „ROZTOKY“ si v prvním období udržitelnosti vede velmi dobře

zámek v Roztokách

O dvě nově vytvořené expozice je velký zájem, o čemž svědčí nejen vysoká návštěvnost, ale i zápisy v návštěvní knize.

Stálá expozice „ Jak bydlel a úřadoval pan správce aneb vrchnostenská správa panství“ je umístěna
v části přízemí.  Další prostory jsou využívány pro kulturní a společenské akce, svatební obřady
a doprovodné programy muzea. Své místo zde našlo i nově zřízené informační centrum, které poskytuje informační služby regionálního charakteru různým cílovým skupinám návštěvníků, včetně turistů a cykloturistů.

Druhá stálá expozice „Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt“ je situována v patře zámku. Nacházejí se zde i další společenské a výstavní sály: Historický sál s panelovou prezentací stavebně-historického vývoje zámku, Renesanční sál proměněný v galerii výtvarného umění 16.-18. století a Malý výstavní sál, využívaný pro sezónní projekty tematicky spjaté se stálými expozicemi.

Z výstav, které na zámku probíhají uvádíme např,. výstavy Tajemství rostlin, Betlémy tentokrát tištěné, Slavné vily Středočeského kraje, Dobřichovické vily, Letní keramická plastika 22. ročník apod.

Jako příklad doprovodných a kulturních akcí uvádíme Workshop o mikrofotografi, Čtení o velké válce,

Vánoční divadlo a dílny pro školy, Den Středočeského kraje apod.

Věříme, že i Vy se přijedete do zámku v Roztokách podívat

interiér zámkuinteriér zámkuzámek v Roztokách

Loading Facebook Comments ...