Zahájení provozu „Cyklostezky vozíčkářům přátelské“

Cyklostezka vozíčkářům přátelská

Středočeský kraj v listopadu 2014 zahájil realizaci projektu „Cyklostezka vozíčkářům přátelská Trhový Štěpánov – Rehabilitační ústav Kladruby – Tehov“. V rámci projektu byla vybudována cyklostezka v celkové délce 4,123 km, která spojila město Trhový Štěpánov s obcí Tehov a napojila se na naučnou stezku v okolí Rehabilitačního ústavu Kladruby. Cyklostezka vozíčkářům přátelská č. 8243 byla v Trhovém Štěpánově napojena již na existující cyklotrasu č. 0071 (Trhový Štěpánov – Malovanka) .

Výstavba cyklostezky přispěla ke zlepšení dopravní obslužnosti mikroregionu Trhový Štěpánov – Tehov – Kladruby. Asfaltový povrch cyklostezky byl navržen tak, aby mohl být využíván nejen osobami na invalidních vozících a handbicích, ale i seniory a rodinami s dětmi. Na trase cyklostezky bylo umístěno několik laviček a informačních tabulí speciálně uzpůsobené tak, aby informace byly snadno viditelné pro turisty na handbicích a invalidních vozících.

Slavnostní ukončení projektu „Cyklostezka vozíčkářům přátelská Trhový Štěpánov – Rehabilitační ústav Kladruby – Tehov“ a zahájení provozu cyklostezky proběhne v úterý 20.  října 2015 od 13 hodin v Trhovém Štěpánově.

Projekt Cyklostezka vozíčkářům přátelská Trhový Štěpánov – Rehabilitační ústav Kladruby – Tehov je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

barevne logo s textem

Loading Facebook Comments ...