Výstava „Míry, váhy, závaží na zámku Veltrusy vám ukáží“ – Vývoj měr a vah od počátku po zavedení metrické soustavy

výstava váhy a míry

Zámek Ostrov – Veltrusy v sobotu 30. ledna 2016 otevřel novou výstavu s názvem „Váhy, míry, závaží na zámku vám ukáží“. Seznámíte se zde nejen s historií měření a vážení, ale i se způsoby kontroly přesnosti měřidel a boje proti nepoctivým výrobcům a obchodníkům. Tímto dnem zámek, jako jeden z mála objektů pod správou NPÚ, také zahájil sezónu 2016.

Kolik váží libra? Co je to látro a jak je velký žejdlík? Na tyto i další otázky vám odpoví nová dlouhodobá výstava, která potrvá do roku 2018. Je věnovaná historii měr a vah na území Českých zemí v kontextu vývoje Habsburské monarchie. Důraz je kladen na tři ctnosti, vážící se k měrám a vahám: přesnost, poctivost a spravedlnost. Jádrem výstavy je soubor historických předmětů, používaných k měření a vážení před zavedením metrického systému i po tom, co vešel v užívání. Nechybí ani část věnovaná využití měr a vah na veltruském hospodářství hraběcí rodiny Chotků.

V den otevření výstavy, v sobotu 30. ledna 2016, byl ve spolupráci s Celní správou připraven pro návštěvníky, kterých na tuto roční dobu přišlo nečekaně mnoho, doprovodný program při příležitosti Mezinárodního dne celníků (ten připadá na 26. 1.). Právě celníci měli totiž k měření a vážení vždy blízko. Kromě komentované prohlídky výstavy bylo možné si prohlédnout předměty zabavené při celních kontrolách, navštívit kancelář celníka z doby První republiky, podívat se na výcvik služebních psů nebo na úřední vozidlo s mobilními váhami na automobily. To vše se zasvěceným komentářem členů Celní správy v současných i historických uniformách.

30. ledna zároveň ve Veltrusích začala sezóna 2016. Pro návštěvníky se tak opět otevřely interiéry severozápadního křídla zámku, kde je možné navštívit vzdělávací program s názvem „Aristokracie: začátek konce“. Ten nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Jimi byli Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků šířeji seznámíte se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě nebo jejím životním stylem.

Od 30. ledna je možné navštívit výstavu i zámecký vzdělávací okruh vždy o víkendech a státních svátcích.

Státní zámek Ostrov – Veltrusy se nachází 25 kilometrů severně od Prahy nedaleko města Kralupy nad Vltavou. Jeho historie sahá do roku 1704, kdy se Václav Antoních Chotek rozhodl v těchto místech postavit lovecký zámeček, který se postupem času rozrostl do dnešní podoby. K této vrcholně barokní budově od architekta Giovanni Batttisty Alliprandiho přiléhá čestný dvůr uzavřený alegorickými sochami čtyř ročních dob a dvanácti měsíců z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
V těsné blízkosti zámku protéká řeka Vltava. Ta měla během let významný podíl na utváření zámeckého areálu, který má velikost 300 hektarů. Po několika povodních se zámek a velká část místního parku ocitají na říčním ostrově, kde se nacházejí i v současnosti.  Areál prošel významnou změnou za působení třetího majitele panství, Jana Rudolfa Chotka. Ten zde vybudoval přírodně krajinářský park, který se nakonec proměnil v Okrasný statek. Romantická zákoutí s pavilony jsou tak střídána pohledy na užitková pole, sady nebo pastviny. Od roku 1802 se ve zdejší oboře chová také daněk skvrnitý.

aristokracie výstava

výstava váhy a míry

Loading Facebook Comments ...