Svazek obcí CHOPOS zahájil stavbu rozhledny Špulka na vrchu Březák

Na vrchu Březák u Lbosína na Benešovsku byl 27. dubna položen základní kámen rozhledny Špulka, která se stane novým symbolem regionu. Stavbu zajímavé dominanty, jejíž součástí bude naučná stezka, připravilo a realizuje 21 obcí sdružených ve svazku  CHOPOS. Náklady se odhadují na sedm milionů korun, z toho 1,8 milionu korun pokryje dotace ze Strategického plánu Leader, který v regionu administruje společnost Posázaví o.p.s. Zbytek uhradí obce, drobní dárci a partneři projektu, kterými jsou společnost WIFCOM a.s. a Rádio SÁZAVA.

„Od prvních myšlenek vybudovat v mikroregionu CHOPOS naučné místo s rozhlednou uplynuly 3 roky a 7 měsíců.  Bylo to nezbytné, protože rozhledna Špulka musela takříkajíc dozrát. Je za námi řada fází projektových příprav a diskuzí v mikroregionu i uvnitř obcí, hledání optimálních i kompromisních řešení, vyřizování povolení, výběr dodavatele stavby, oslovování partnerů,“ řekl manažer svazku obcí CHOPOS Miroslav Kratochvíl.  „Teď už zbývá jen nakoupit cement, písek, kámen, hřebíky, prkna, trámy, pár tun oceli a po vzoru filmu Na samotě u lesa nesmíme zapomenout ani na dobrého a levného mistra, který vše ohlídá,“ dodal s nadsázkou.

Základní kámen rozhledny, který vyrobil divišovský kameník Jan Záruba, posvětil farář Martin Janata. Připomněl, že špulka, jejíž jméno rozhledna ponese, je symbolem vzájemného propojení, v tomto případě 21 obcí, které se tímto způsobem rozhodly dát jasně najevo, že k sobě patří.

Projekt ale podnítil mnohem širší spolupráci. Podporují ho místní obyvatelé, školy, spolky, firmy a mnoho dalších organizací. Do současnosti na něj přes 150 dárců přislíbilo dát dohromady asi 620 000 korun. Stranou nezůstává ani nejmladší generace. Například žáci Základní a Mateřské školy Teplýšovice vyrobili trojrozměrný model rozhledny a na její stavbu věnovali 5 000 korun, které vydělali sběrem papíru a jablek. Základní škola Chotýšany uspořádala ve prospěch stavby rozhledny zábavné odpoledne.

Rozhledna Špulka bude stát na nejvyšším kopci uprostřed mikroregionu, který leží poblíž významných památek, jakými jsou hrad Český Šternberk či zámky Jemniště a Konopiště. Podobu stavbě z oceli, dřeva a kamene dala architektka Iveta Torkoniaková. Rozhledna bude stát na kamenné mapě mikroregionu. Její součástí bude kruhová naučná stezka s 21 panely plnými historických i současných vlastivědných, přírodovědných a dalších informací o regionu. K rozhledně povede z osady Lbosín ještě další naučná stezka, kterou postupně vytvoří děti z pěti regionálních škol. Podrobné informace o projektu, včetně jeho virtuální podoby, jsou na www.chopos.cz.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:

Ing. Miroslav Kratochvíl, tel.: 777 193 556, e-mail: kratochvil@posazavi.com

  

Loading Facebook Comments ...