Přijďte se podívat do Regionálního informačního centra v Dolních Břežanech

muzeum v Dolních Břežanech_1

Regionální informační centrum v Dolních Břežanech představuje místní, mimořádně bohatou historii osídlení od pravěku po dnešek. K zásadním objevům vedl výzkum archeologů a jejich významné objevy na kopci Hradiště v oblasti Závisti a Šancí. Proto se expozice věnuje rovněž metodám archeologického výzkumu.

Výstava informačního centra zve na výlet místním časoprostorem. Na symbolické křižovatce dálkových cest žili a potkávali se lidé různých etnik a kultur a vždy po sobě zanechali stopy, které jsou dnes archeologickými památkami. Měřítko a tepaná deska vedle recepce informačního centra symbolizují Čas, ztvárnění je inspirováno pravěkými kalendáři i uložením kulturních vrstev v místní půdě. V odpoledních hodinách vykresluje slunce na podlaze a zdi místnosti obrazce klikatící se cesty od vltavských brodů.

Život lidí, určovaný přírodou

Získávání potravy, surovinových zdrojů, duchovní život a nadpřirozené síly – to vše souviselo s tím, co poskytovala místní krajina.
Čtyři výstavní sloupy představují:
1. Půdu a zemědělské činnosti (s rozšířením zemědělství v neolitu souvisí vznik místního osídlení)
2. Les a lov (Keltové s oblibou konzumovali zvěřinu, zvířecí podobu na sebe brala i jejich božstva)
3. Vodu a blízkou řeku, která místní osídlení výrazně ovlivnila (pro osídlení byl zásadní brod přes Vltavu, doprava dřeva a zboží po řece, rybolov)
4. Včely, které opylováním květů zajistily bohatou úrodu plodů a jejichž produkty lidé odpradávna využívají (ke slazení, v kuchyni, pro výrobu kvašených opojných nápojů, vosk ke svícení, léčení, konzervování i k výrobě obětin)

Tradiční lidská činnost přetrvává v místě dodnes. Působí tu mladí rybáři, včelaři, myslivecké sdružení, na zahradách se stále pěstují květy i plodiny. Expozice představuje sídelní oblast dnešních Dolních Břežan, Lhoty a Závisti jako odpradávna až podnes vzkvétající a vstřícné místo. Místní obyvatelé vynikali ve všech dobách jak zvládnutím moderních technologií (hrnčířství, metalurgie kovů, zprvu bronzu, později železa, kovolitectví zlata a stříbra, impozantní stavby), tak kontakty ve vzdálených oblastech celého světa. Na tuto tradici navazují špičkoví vědci, kteří dnes přicházejí pracovat z celého světa do místních moderních výzkumných pracovišť a také architekti a urbanisté, citlivě dotvářející prostor obce i navazující krajiny.

V rámci doprovodné expozice jsou k vidění například repliky nálezů ze Závisti z 1. a 2. stol př.n.l. z období oppida – šperky, nástroje, náčiní, stavební součásti. Archeologický ústav zapůjčil také řadu originálních nálezů, které byly objeveny při stavbě laserových center.

CAVE – virtuální prohlídka oppida v 3D prostoru

Naprosto unikátním a ústředním bodem expozice je tzv. ZÁVIST CAVE (cave automatic virtual environment). Jedná se o multiprojekční zařízení, které je použito pro vizualizaci historických scén. Návštěvníci mají jedinečnou možnost projít se na několik minut po keltském hradišti a seznámit se s životem našich předků.

Procházka minulostí i budoucností

Budova Regionálního informačního centra v Dolních Břežanech a vrch Závist, to jsou dva konce pomyslného šípu či kopí. Dva póly na historické časoprostorové ose, určující po tisíciletí život místních obyvatel.  Na expozici v regionálním informačním centru navazují dva venkovní poznávací okruhy. Kratší okruh provádí obcí, ukazuje kdo zde žil, čím se zabýval, co po něm zůstalo. Jeho součástí je i  zastavení u nejmodernějších vědeckých pracovišť HiLASE a ELI Beamlines. Přes zříceniny středověkého hradu (Hradišťátko) se pak trasa okruhu vrací Keltským parkem zpět k regionálnímu informačnímu centru. Druhý okruh začíná na rozcestí za obcí Lhota a vede nejvýznamnějšími lokalitami Národní kulturní památky Závist. Jednotlivá zastavení jsou rozšířena o virtuální prohlídky doprovodných materiálů prostřednictvím QR kódů.

muzeum v Dolních Břežanech

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM – KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST

Na Panský 11, Dolní Břežany

tel.: 241 402 202, e-mail: ric@dolnibrezany.cz, www.ric-dolnibrezany.cz, www.facebook.com/RIC.DolniBrezany

Loading Facebook Comments ...