Beroun

Město Beroun (18 100 obyvatel) se rozkládá na soutoku řek Berounky a Litavky, 21 km jihozápadně od Prahy. V posledních letech se město proslavilo zejména hrnčířskými trhy, na které se sjíždějí o druhém zářijovém víkendu desítky nejlepších hrnčířů a keramiků z celé České republiky. Své jméno si za více než dvacet let existence získal i podzimní hudební festival Talichův Beroun (pojmenovaný podle dirigenta Václava Talicha). (Pokračování textu…)

Hrad Karlštejn

Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348–1367 na příkaz císaře Karla IV. jako venkovská císařská rezidence. Karlštejn měl současně plnit funkci pevnosti, v níž budou uloženy císařské korunovační klenoty a vzácné sbírky svatých ostatků. Dnešní podobu získal Karlštejn během přestavby v duchu purismu, která proběhla na konci 19. století pod vedením předního českého architekta Josefa Mockera. (Pokračování textu…)

Loreta v Kosmonosích

Loreta patří k architektonickým skvostům Kosmonos, je ale známa i daleko za jejími hranicemi. Byla postavena z podnětu Jakuba Heřmana Černína z Chudenic italským architektem Giovanni B. Alliprandim v místech původního farního kostela sv. Martina, zničeného za husitských válek. Loreta je tvořena střední obdélníkovou budovou Santa Casa. Jejím vzorem byla první stavba tohoto typu v italském městě Loretto, která byla schránkou pro domek, v němž údajně žila Pana Marie a který byl do Loretta převezen ve 13. století. (Pokračování textu…)

Kostel sv. Štěpána v Kouřimi

Kostel v Kouřimi založený v padesátých letech 13. století během vlády českého krále Přemysla Otakara II. je považován za jednu z nejvýznamnějších památek českého raně gotického stavitelství. Pod presbytářem této trojlodní baziliky se nachází krypta sv. Kateřiny, která má osmiboký půdorys a je zaklenuta hvězdicovitou klenbou na jediný pilíř. (Pokračování textu…)