Levý Hradec

Rozkládá se na plošině vysokého ostrohu nad řekou Vltavou a jeho území bylo osídleno už v pravěku. Na přelomu 8. a 9. století tu vzniklo slovanské opevněné hradiště, které se stalo zřejmě nejstarším sídlem Přemyslovců. Kníže Bořivoj I., první historicky doložený český kníže z rodu Přemyslovců, tu v 9. století založil první známý křesťanský kostel v Čechách. (Pokračování textu…)

Středověké hradby v Nymburce

Dominanta Nymburka, která patří k nejkvalitnějším příkladům středověkého městského opevnění v českých zemích. Budování tohoto důmyslného obranného systému začalo krátce po založení města ve druhé polovině 13. století. Většina stavby pochází z období vlády krále Václava II. (1283–1305). (Pokračování textu…)

S kolem kolem Prahy

4. mezinárodní sraz cykloturistů Již tradičně v Praze a ve středních Čechách 2. - 7. července 2013 (Pokračování textu…)

Drábské světničky

Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se vypínala na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko Mnichova Hradiště. Pevnostní soustava byla vybudována už ve 13. století na sedmi pískovcových blocích, které jsou od sebe odděleny úzkými průrvami. (Pokračování textu…)

Džbán

Přírodní park Džbán je svébytná krajina na severozápadě středních Čech. Plošiny a tabulové vrchy s ostrými hranami, červená ornice v kontrastu s tmavou zelení chmelnic či bělavými stěnami chalup z opukových desek dodávají oblasti kolorit, který je dobře známý z Rabasových obrazů. (Pokračování textu…)

Josef Kajetán Tyl

4. 2. 1808 Kutná Hora – 11. 7. 1856 Plzeň Jeden z nejvýraznějších českých divadelníků a prozaiků 19. století zdědil umělecké nadání po otci, vysloužilém vojenském muzikantovi, který si v Kutné Hoře založil krejčovskou živnost. V tomto pěkném historickém městě strávil Tyl celé dětství. Později na chlapecká léta často vzpomínal a středočeská Kutná Hora se stala kulisou několika jeho významných děl. (Pokračování textu…)