Svatováclavský dub

Starobylý dub zasadila podle pověsti v roce 903 kněžna Ludmila na počest narození svého vnuka Václava, budoucího knížete a patrona české země. Dnes je tento 14,5 m vysoký památný strom s obvodem kmene 873 cm jedním z nejstarších v České republice. (Pokračování textu…)

Sekvojovce obrovské

V současnosti největší sekvojovce obrovské v České republice rostou v zámeckém parku v Ratměřicích na Benešovsku. Dva mamutí jehličnany, pocházející z kalifornské Sierry Nevady, nechal vysadit přibližně před 150 lety na svém panství hrabě Otto Chotek. (Pokračování textu…)

Koněpruské jeskyně

Největší jeskynní systém v Čechách s bohatou krápníkovou výzdobou se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras u obce Koněprusy. Je to třípatrový komplex jeskyň, který vznikl působením podzemních vod v třetihorách a čtvrtohorách. Rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem je sedmdesát metrů. (Pokračování textu…)

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Jedno z nejmladších muzeí Středočeského kraje sídlí v areálu barokně upraveného zámku Roztokách u Prahy, který vznikl z původní vodní tvrze pocházející z přelomu 13. a 14. století. Nejzajímavější expozicí muzea je nově zrekonstruovaný ateliér významné české malířky, grafičky, knižní výtvarnice i organizátorky uměleckého a kulturního dění Zdenky Braunerové. (Pokračování textu…)

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Základem sbírek muzea se staly předměty pocházející z kladenského kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl zbourán roku 1899. Dnes muzejní kolekce obsahují předměty z nejrůznějších oblastí – od archeologie přes paleontologii či petrografii až po výtvarné umění, etnografii či numismatiku. (Pokračování textu…)

Regionální muzeum v Kolíně

Muzeum navazuje na činnost Muzejního spolku, který vznikl v souvislosti s kolínskou Okresní národopisnou sběrací výstavkou v roce 1895. K otevření muzea došlo v roce 1925 – a už tehdy sídlilo ve stejném objektu jako v současnosti. Od začátku se krom jiného zaměřilo na archeologii. Brzy učinilo několik významných archeologických objevů. (Pokračování textu…)

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Muzeum založené v roce 1891 sídlí v historickém objektu zvaném Mince, který sloužil až do roku 1420 jako sídlo královského horního úřadu. Okolí Jílového u Prahy proslulo ve 14. století těžbou zlata, a proto se zdejší muzeum specializovalo na těžbu zlata v České republice. (Pokračování textu…)

Regionální muzeum Mělník

Expozice muzea přibližují dlouhou tradici vinařství na Mělnicku, bohatou minulost Mělníka jako královského věnného města, dějiny celého regionu i nedalekou Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko. Muzeum se specializuje zejména na dvě oblasti, které jsou svým způsobem výjimečné i v rámci celé České republiky: na české vinařství a na historii výroby kočárků v Čechách. (Pokračování textu…)