Nymburk

Město Nymburk (14 600 obyvatel) se rozkládá na obou březích řeky Labe v úrodné Polabské nížině, asi 50 km severovýchodně od Prahy. Bylo založeno za vlády českého krále Přemysla Otakara II. kolem roku 1275. Rozmach důkladně opevněného Nymburka souvisel s jeho výhodnou polohou na významném brodu přes řeku Labe. (Pokračování textu…)

Mnichovo Hradiště

Město Mnichovo Hradiště (8 500 obyvatel) obtéká řeka Jizera na samé hranici Českého ráje, 65 km severovýchodně od Prahy. Počátky města souvisejí s nedalekým cisterciáckým klášterem Hradiště, který vznikl koncem 12. století. Zhruba o sto let později klášter založil vlastní poddanské město nazvané Mnichovo Hradiště, jehož existenci poprvé písemně dokládá listina z roku 1279. Poté město několikrát změnilo majitele, až ho počátkem 17. století získal významný český šlechtický rod Budovců z Budova. (Pokračování textu…)

Mladá Boleslav

Statutární město Mladá Boleslav (44 700 obyvatel) se rozkládá na břehu řeky Jizery, 50 km severovýchodně od Prahy. Počátky Mladé Boleslavi jsou spjaty s přemyslovským hradištěm z druhé poloviny 10. století. Období největší slávy Mladé Boleslavi nastalo v polovině 15. století, kdy tu působila Jednota bratrská. (Pokračování textu…)

Mělník

Město Mělník (19 900 obyvatel) leží na soutoku dvou největších českých řek, Labe a Vltavy, 30 km severně od Prahy. Úrodnou mělnickou kotlinu, ve které se Mělník nachází, proslavilo především pěstování vinné révy. První zmínky o území dnešního Mělníka pocházejí už z 9. století, kdy tu stávalo hradiště slovanského kmene Pšovanů. Na jeho místě založil ve 13. století český král Přemysl Otakar II. město. (Pokračování textu…)

Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem (8 500 obyvatel) se rozkládá v úrodné nížině na řece Labi, 25 km severovýchodně od Prahy. První historická zmínka o Lysé nad Labem pochází z 11. století, kdy byl ve zdejším sídle na příkaz svého bratra Oldřicha vězněn český kníže Jaromír. Jako město je Lysá nad Labem doložena listinou vydanou v roce 1291 královnou Gutou, manželkou českého panovníka Václava II. (Pokračování textu…)

Kutná Hora

Město Kutná Hora (21 300 obyvatel) leží na rozhraní Českomoravské vrchoviny a Čáslavské kotliny, přibližně 70 km východně od Prahy. Historie Kutné Hory je nerozlučně spjata s dolováním stříbra. Objevení vydatných ložisek stříbra vedlo ve druhé polovině 13. století k živelnému vzniku hornických osad, ze kterých se na samém počátku 14. století utvořilo město. (Pokračování textu…)

Kolín

Město Kolín (30 800 obyvatel) se rozkládá na obou březích řeky Labe v úrodné Polabské nížině, 52 km východně od Prahy. Husté osídlení území dnešního Kolína je v pramenech doloženo už dávno před vznikem města, protože se tu nacházela křižovatka důležitých obchodních cest. První dochovaná listina, ve které je Kolín zmíněn, pochází z roku 1261. V tomto období nechal český král Přemysl Otakar II. souběžně se založením města vybudovat také farní kostel sv. Bartoloměje. (Pokračování textu…)

Český Brod

Město Český Brod (6 900 obyvatel) leží na rozhraní středního Polabí a předních výběžků Středočeské vrchoviny, 30 km východně od Prahy. Počátky Českého Brodu spadají do 12. století. Kolem roku 1268 byla osada povýšena na město, tehdy ještě nazývané Biskupský Brod. (Pokračování textu…)

Čáslav

Město Čáslav (10 000 obyvatel) leží uprostřed širokého výběžku polabských hor, který je ohraničen pásem Železných hor a Hornosázavskou pahorkatinou, 70 km východně od Prahy. Čáslav založil český král Přemysl Otakar II. jako královské město v polovině 13. století. Vzniklo při jedné z hlavních zemských stezek, která spojovala Čechy s Moravou. (Pokračování textu…)

Votice

Město Votice (4 500 obyvatel) leží na konci rozsáhlého údolí u úpatí Čeřenské hory, 59 km jižně od Prahy. Historie Votic se začala psát ve 12. století, kdy se osada zvaná Otice, která vyrostla kolem vladycké tvrze, stala obchodním a hospodářským centrem oblasti. Význam Otic ještě vzrostl v první polovině 14. století. Vedle tvrze byl totiž postaven i farní kostel sv. Václava a záhy na to došlo k povýšení osady na město. (Pokračování textu…)