Máte opět příležitost získat značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®

regionální produkt

Zájemci mohou o značku požádat do konce února 2016. Regionální značku lze udělit výrobkům, ale i stravovacím a ubytovacím službám.

O značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® mohou požádat velké i malé firmy, živnostníci a dokonce i fyzické osoby nepodnikající z území v hranici působnosti MAS Posázaví. Podrobné podmínky udělování značky včetně přihlášek jsou ke stažení na www.csop.cz a www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru.

Za uplynulé roky získalo značku již 27 produktů a 5 služeb. Najdeme mezi nimi med, koláče, uzeniny, mléčné výrobky, keramiku, patchwork, domácí marmeládu, literaturu i zahradnický substrát. Certifikované služby nabízí i rodinná cukrárna, 3 penziony a pivovarská restaurace.

Regionální značení výrobků nebo služeb je určeno zejména turistům, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat své místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce.

Značku může získat výrobek nebo služba jak tradiční, tak i nová, jestliže splní daná kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení. Mezi kritéria pro udělení značky patří vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě především jejich původ a vazba na region. Výrobek či služba musí pocházet z území místních akčních skupin Blaník a Posázaví, což je zhruba mezi Jílovým u Prahy a Želivkou a Stříbrnou Skalicí a Miličínem.

Značku uděluje Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. a Posázavím o.p.s. O udělení značky rozhoduje komise složená z místních výrobců, poskytovatelů služeb a zástupců organizací, které se věnují rozvojovým aktivitám v regionu.

Zájemci o značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® se mohou obracet na koordinátora, tedy na Český svaz ochránců přírody Vlašim na e-mailové adrese kbr@csop.cz a telefonním čísle 777 800 461 (K. Červenková).

Loading Facebook Comments ...