Kontakt

Středočeský kraj

Krajský úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Tel.:   +420 257 280 138
E-mail:   info@middleczech.cz
www:   Portál Středočeského kraje

Oddělení cestovního ruchu

Mgr. et Mgr. Jana Měchurová

Tel.:   +420 257 280 138
E-mail:   mechurova@kr-s.cz
www:   Portál Středočeského kraje

Ing. et Ing. Marta Vištiaková

Tel.:   +420 257 280 272
E-mail:   vistiakova@kr-s.cz
www:   Portál Středočeského kraje

Ing. Helena Minichová

Tel.:   +420 257 280 817
E-mail:   minichova@kr-s.cz
www:   Portál Středočeského kraje