Cyklostezka vozíčkářům přátelská

Středočeský kraj v listopadu 2014 zahájil výstavbu Cyklostezky vozíčkářů přátelské Trhový Štěpánov – Rehabilitační ústav Kladruby – Tehov. Plánovaná cyklostezka, v celkové délce 4,123 km, spojí město Trhový Štěpánov s obcí Tehov a napojí se na naučnou stezku v okolí Rehabilitačního ústavu Kladruby. V Trhovém Štěpánově bude cyklostezka napojena již na existující cyklotrasu č. 0071.

Na trase cyklostezky je plánováno na několika místech osazení laviček, map a informačních tabulí speciálně uzpůsobených tak, aby informace byly snadno viditelné také pro turisty na handikách či invalidních vozících. 

Projekt Cyklostezka vozíčkářům přátelská Trhový Štěpánov – Rehabilitační ústav Kladruby – Tehov je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

Cyklostezka vozíčkářům přátelská

barevne logo s textem

Loading Facebook Comments ...