Středočeský kraj v červenci zahájil výstavbu Cyklostezky Rakovník – Pavlíkov

Cyklostezka Rakovník – Pavlíkov bude plnit funkcí především turisticko-rekreační na trase Rakovník Pavlíkov, kde v rámci projektu vznikne komunikace pro cyklisty v celkové délce 4,3 km, z čehož cyklostezky tvoří 0,43 km a cyklotrasy 3,87 km. Součástí projektu je rovněž instalace cyklistického mobiliáře a informační tabule.

Přírodní podmínky i existence husté sítě cyklotras v okolí Rakovnicka je pro rozvoj cykloturistiky ideální. V současnosti chybí propojení Rakovníka směrem na jihozápad, které realizovaná cyklostezka vytvoří. Projekt je určen zejména pro cykloturisty a občany samotných obcí. Cílem projektu je výrazně zkvalitnit infrastrukturu cestovního ruchu, zaměřenou na cykloturisty, zatraktivnit malebnou krajinu a přispět k rozvoji environmentálně šetrného cestovního ruchu. Vybudovaná cyklostezka naváže na bezpečnou silnicí III/2331. Vytvoří se cyklistický okruh v bezprostředním okolí Rakovníka a to umožní zřízení nové velice atraktivní cyklotrasy propojující Rakovník s hradem Krakovcem.

Na tento projekt Cyklostezka Rakovník – Pavlíkov navazuje městys Pavlíkov s projektem, jehož předmětem je vybudování turistické stezky s rozhlednou. Městys Pavlíkov plánuje vybudovat turistickou stezku s několika zastaveními, z nichž první bude přibližně v polovině trasy budované cyklostezky. Hlavním stavebním prvkem projektu pak bude rozhledna na Senecké hoře.

Projekt Cyklostezka Rakovník – Pavlíkov je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (prioritní osa CESTOVNÍ RUCH). Středočeskému kraji bude poskytnuta dotace až do výše 11 127 133 Kč Kč a kraj přispěje na stavbu částkou 1 963 612 Kč. Stavba by měla být dokončena a zkolaudována do 31.12.2014.

 

 

Loading Facebook Comments ...