Cyklostezka Praha – Klecany

Dne 9.10.2012 byla zahájena výstavba cyklostezky na pravém břehu Vltavy ze severního okraje Prahy k místní komunikaci Klecany – Brnky. Cyklostezka jedlouhá 1,7 km,  široká 3 m a v místě vyústění Drahanského potoka do Vltavy jev délce cca 100 m zúžena na 2 m. Povrch cyklostezky je asfaltový a okraje vozovky jsouupnuty do betonových obrubníků. Cyklostezka je vyznačena dopravní značkou Stezka pro chodce a cyklisty s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen.

Nově vybudovaná cyklostezka navazuje na pražskou pravobřežní cyklostezku A2 a vzniklo tak propojení centra Prahy a sídel na území Středočeského kraje bezpečnou komunikací pro cyklisty. Mimo využití obyvateli Středočeského kraje pro každodenní cesty do zaměstnání a škol bude nově vybudovaná cyklostezka sloužit rekreačním cyklistům z Prahy a dálkovým cyklistům projíždějícím po mezinárodní cyklotrase Praha – Drážďany.

Užívání cyklostezky bylo povoleno kolaudačním souhlasem v lednu 2013. Slavnostní ukončení projektu Cyklostezka Praha – Klecany se uskutečnilo v pátek 19.07.2013.

Realizace projektu byla spolufinancována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

no images were found

Loading Facebook Comments ...