Turistika

Zajímavým cílem turistických výprav jsou historické památky, připomínající běh dějin na území kraje již od doby keltského osídlení.

Krásu neporušené přírody je možné obdivovat především v pěti chráněných krajinných oblastech, ale také v rozlehlých Brdských lesích nebo na březích řek bez ohledu na to, zda vyrazíte pěšky, na kole či poplujete lodí. Hustá železniční a silniční sít zajišťuje snadnou dostupnost většiny zajímavých míst.

Těšíme se na Vás!

Přírodní památka Vrškámen

Na jednom z nejmenších chráněných území ve středních Čechách (0,0863 ha) se nachází největší volně ležící balvan ve Středočeském kraji. Dnes tvoří výraznou geologickou dominantu krajiny nedaleko Petrovic (okres Příbram), místně nazývanou Čertův kámen. (Pokračování textu…)

Přírodní památka Špičatý vrch – Barrandovy jámy

Známá paleontologická lokalita se nachází nedaleko Loděnice u Berouna v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Její význam ocenil už v 19. století přední francouzský vědec a paleontolog Joachim Barrande, který tu objevil naleziště velkého množství dobře zachovalých zkamenělin trilobitů – mořských členovců žijících v prvohorách. (Pokračování textu…)

Pokličky

Při ústí rokle Močidla do Kokořínského dolu vystupují dvě pískovcové věže, jejichž „hlavu“ tvoří téměř plochá deska z pískovce, odolného díky obsahu železa, a mnohem štíhlejší „noha“ je ze snadno zvětrávajícího světlého pískovce. (Pokračování textu…)

Národní přírodní rezervace Týřov

Rozsáhlé lesní území s přirozenými porosty v údolí Oupořského potoka u Skryjí v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Patří k němu i vrchy Vosník, Vysoký vrch a Týřovické skály v údolí Berounky. Hluboká údolí se strmými svahy s četnými postranními roklemi i skalními útvary, jako Krkavčiny nebo Výří skála, vynikají pestrou vegetací. (Pokračování textu…)

Národní přírodní rezervace Koda

Krajina krasového rázu s hlubokými roklemi patří k nejvýznamnějším přírodním rezervacím na území Chráněné krajinné oblasti Český kras. Na mnoha místech rezervace lze obdivovat krasové jevy či mohutné vrstvy vápnitých usazenin, které odkryla eroze na stěnách roklí, vyhloubených prudce tekoucími potoky. (Pokračování textu…)