Turistika

Zajímavým cílem turistických výprav jsou historické památky, připomínající běh dějin na území kraje již od doby keltského osídlení.

Krásu neporušené přírody je možné obdivovat především v pěti chráněných krajinných oblastech, ale také v rozlehlých Brdských lesích nebo na březích řek bez ohledu na to, zda vyrazíte pěšky, na kole či poplujete lodí. Hustá železniční a silniční sít zajišťuje snadnou dostupnost většiny zajímavých míst.

Těšíme se na Vás!

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko

Hustě zalesněná členitá krajina na středním toku řeky Berounky zaujímá výjimečné postavení mezi podobnými středoevropskými oblastmi hned z několika důvodů. Téměř dvě třetiny jejího území pokrývají listnaté a smíšené lesy, ve kterých se nachází nebývale velké množství rozmanitých druhů fauny i flory, včetně vzácných a ohrožených druhů. (Pokračování textu…)

Chráněná krajinná oblast Kokořínsko

Kokořínsko je proslulé romantickými roklemi a především unikátními pískovcovými věžemi, branami, okny a dalšími útvary, které se v takovém rozsahu a formě nevyskytují v žádné jiné oblasti v České republice. O jejich roztodivnosti vypovídají už samotné názvy – Obří hlava, Žába, Kanec, Sněhurka a sedm trpaslíků nebo Pokličky – ty se staly emblémem celé oblasti. (Pokračování textu…)

Chráněná krajinná oblast Český ráj

Malebná krajina s charakteristickými skalními městy a spoustou rozličných živočišných i rostlinných druhů se stala v roce 1955 první chráněnou krajinnou oblastí bývalého Československa. Pískovcová skalní města s velkým množstvím jeskyní, skalních bran, převisů, výklenků a oken doplňují sopečné komíny a další útvary z vyvřelých hornin. (Pokračování textu…)

Chráněná krajinná oblast Český kras

Mnohotvárná, místy až divoká krajina s příkrými krasovými kaňony a roklemi se rozprostírá na dolním toku řeky Berounky, která tvoří její páteř. Vedle různých krasových jevů, které vtiskly tomuto území neopakovatelný ráz, se tu nachází také velké množství větších či menších jeskyní i rozsáhlejších jeskynních systémů. (Pokračování textu…)

Přírodní rezervace Kokořínský důl

Největší rezervace v oblasti severočeských pískovců chrání na ploše 21 km2 jednu z nejzachovalejších ukázek svérázné krajiny Polomených hor. Táhne se kaňonem potoka Pšovky od Vojtěchova po nádrž Lhotka a zabíhá daleko do postranních roklí, jejichž spleť zahrnuje i rozlehlý lesní celek mezi Dobření a Mšenem. Neopakovatelný svéráz propůjčují kokořínské krajině vodorovně uložené kvádrové pískovce v podobě skalních kulis na bocích údolí a roklí. (Pokračování textu…)

Přírodní památka Žehušická obora

Obora s anglickým parkem o celkové rozloze 250 ha vznikla už v roce 1860 na místě vysušeného rybníka, v široké nivě řeky Doubravy, poblíž obce Žehušice. Tvoří ji pestrá mozaika luk a lužních hájů, ve které rostou duby staré více než pět set let a spolu s nimi o málo mladší jilmy, lípy a jasany či vzácné cizí dřeviny, například liliovníky, platany, zeravy a další. (Pokračování textu…)