Projekty

Projekty spolufinancované z Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Střední Čechy.

Multifunkční turistické centrum

Projekt Multifunkční turistické centrum je spolufinancován z  Regionálního operačního programu Střední Čechy a krajského rozpočtu, probíhá od roku 2010 do roku 2014. Stavební práce byly zahájeny v roce 2012. Předpokládaný rozpočet je téměř 70 mil. Kč. Ukončení projektu je stanoveno na jaro 2015. (Pokračování textu…)

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu

Projekt Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu je spolufinancován z  Regionálního operačního programu Střední Čechy a krajského rozpočtu, probíhá od roku 2011 do roku 2014. Předpokládaný rozpočet je téměř 200 mil. Kč. Projekt je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (část „Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví“). (Pokračování textu…)

In-line park Bezděz

Projekt In-line park Bezděz je spolufinancován z  Regionálního operačního programu Střední Čechy a krajského rozpočtu, probíhá od roku 2010 do roku 2015. Stavební práce byly zahájeny v roce 2012. Předpokládaný rozpočet je přes 70 mil. Kč. Ukončení projektu je stanoveno na jaro 2015. (Pokračování textu…)

Parní jízdy v rámci projektu „Propagace turistických destinací – ROAD TRIP II“

Propagace turistických destinací aneb "ROAD TRIP" je pokračování úspěšného projektu pro podporu cestovního ruchu ve Středočeském kraji. Cílem tohoto projektu bylo rozšíření povědomí o nejvýznamnějších historických a přírodních atraktivitách Středočeského kraje z oken parního vlaku jakožto tradičního historického dopravního prostředku. Projekt by měl přinést především zvýšení turistické návštěvnosti a zatraktivnění pro cílové skupiny, jako jsou rodiny s dětmi, senioři a handicapovaní občané. Všechny jízdy byly určeny pro novináře, odbornou veřejnost (cestovní kanceláře a agentury, informační střediska) a studenty se zaměřením na cestovní ruch. Návštěvníci poté prezentují své zkušenosti z jízd prostřednictvím…

ITB Berlin 2012

V termínu od 07.03. – 11.03.2012 se v Berlíně uskutečnil jeden z nejvýznamnějších veletrhů cestovního ruchu v Evropě – ITB Berlin 2012. Středočeský kraj se tohoto veletrhu zúčastnil v rámci společné expozice České republiky, kterou zajišťovala agentura CzechTourism. Veletrh byl určen jak pro odborníky cestovního ruchu, tak i pro širokou veřejnost. Veletrhu se zúčastnila také oficiální delegace ze Středočeského kraje. (Pokračování textu…)

Parní jízdy v rámci projektu „Propagace turistických destinací – ROAD TRIP“

luzna_m-1021156 Projektový záměr s názvem „Propagace turistických destinací – Road trip“ je další z aktivit Středočeského kraje na podporu cestovního ruchu v regionu. Jedná se o další z projektů, který je spolufinancován z Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Střední Čechy. Projekt se uskutečnil v roce 2011. (Pokračování textu…)

Propagace Středočeského kraje prostřednictvím zahraničních veletrhů a propagačních materiálů

Cílem projektu je zvýšení povědomí o potenciálu Středočeského kraje (region Střední Čechy) a turistických destinací na jeho území s jejich komplexní nabídkou historických, sportovních, turistických a kulturních atraktivit a poskytovaných služeb. Účelem projektu (specifickým cílem projektu) je propagační kampaň turistických destinací a atraktivit Středočeského kraje zejména prostřednictvím tvorby propagačních materiálů v české a cizojazyčné mutaci (AJ, NJ, RJ) ve formě výroby a následné distribuce. (Pokračování textu…)

Zlepšení podmínek pro pravidelné využívání cyklodopravy v úseku Zbořený Kostelec a Týnec nad Sázavou

období realizace: podzim 2014 Předmětem projektu je vybudování lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci,  navazujících cyklostezek a vyznačení cyklotrasy. Nově vzniklé přemostění převede cyklisty z nebezpečné silnice II. třídy na bezpečnou místní komunikaci a novou cyklostezku na levém břehu řeky. (Pokračování textu…)

Propagace cestovního ruchu ve Středočeském kraji – RUZYNĚ

Obsahem projektu byla propagace cestovního ruchu ve Středočeském kraji na místě nejintenzivnější kumulace přijíždějících a tranzitujících turistů v České republice – na mezinárodním letišti Ruzyně. Projekt využíval marketingových nástrojů billboardů, boeardů city light vitrin ainformačních rámečků, umístěných na frekventovaných uzlech jednotlivých hal celého letiště včetně parkoviště. (Pokračování textu…)

Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

období realizace projektu: listopad 2010 – srpen 2013 Projekt se skládá ze dvou hlavních aktivit. první aktivita zahrnuje redesign portálu a jeho adaptace na moderní komplexní informační portál zajišťující informovanost o veškerém dění v oblasti cestovního ruchu v kraji v pěti jazykových mutací. V návaznosti na tento cíl byl portál přejmenován na www.middleczech.cz. Druhá aktivita zahrnovala vytvoření jednoho pracovního místa, správce webu, jehož hlavní náplní práce je správa webu a s tím související tvorba, úprava a editování portálu. Předmětem úpravy portálu middleczech.cz bylo nasazení nového…