Projekty

Projekty spolufinancované z Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Střední Čechy.

Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u Prahy

Slavnostní akce – znovuotevření zámku Roztoky u Prahy - proběhla dne 19.6.2014 za účasti náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce, středočeského radního pro oblast kultury a památkové péče Zdeňka Štefka, radního pro oblast regionálního rozvoje Karla Horčičky, ředitelky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy Zity Suchánkové, pověřeného ředitele Regionálního operačního programu Střední Čechy Václava Chytila, starosty města Roztoky u Prahy Jana Jakoba, ředitele divize 2 a.s. Subterra (dodavatelská firma) pana Petra Kajera a projektanta Tomáše Šantavého. (Pokračování…

Zámek v Roztokách pro veřejnost otevřen!

Po 12 letech a s novými expozicemi přivítá dnes bývalá vodní tvrz první návštěvníky Symbolickým přestřižením pásky skončila ve čtvrtek 19. června 2014 dvanáctiletá přestávka provozu zámku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, kterou si vyžádala rekonstrukce po povodni v roce 2002. (Pokračování textu…)

ADAPTACE AREÁLU JEZUITSKÉ KOLEJE V KUTNÉ HOŘE PRO POTŘEBY CESTOVNÍHO RUCHU

Projekt je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (část „Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví“). Projekt byl zahájen v roce 2010, smlouva o dílo s dodavatelem stavby byla podepsána v roce 2011 a realizace projektu byla ukončena 30.4.2014. Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy (85 %) a krajského rozpočtu (15 %). Celkové náklady dosáhly téměř 190 mil. Kč. Realizátorem rekonstrukce byla společnost AVERS spol., s.r.o. z Prahy 4, projektantem byl Ing. arch. Jan Hájek z Ateliéru M1 z Prahy…

Slavnostní otevření cyklostezky Praha – Klecany

Klecany a Prahu spojuje nová cyklostezka. Slavnostní otevření nové cesty pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře se uskutečnilo v pátek 19. července 2013. Cyklostezka vede podél pravého  břehu Vltavy ze severního okraje Prahy k místní komunikaci Klecany – Brnky. Prodlužuje současnou pražskou pravobřežní cyklostezku A2 a propojuje tak centrum Prahy s územím Středočeského kraje. (Pokračování textu…)

Povolení užívání cyklostezky Praha – Klecany

Dne 11.01.2013 bylo kolaudačním souhlasem povoleno užívání nové cyklostezky na pravém břehu Vltavy v lokalitě zvané Zámky nebo Brnky. Necelé dva kilometry dlouhá asfaltová cyklostezka výrazně usnadní jízdu na velice využívané trase severně od Prahy. Projektová příprava stavby byla zahájena v květnu 2009 a stavební povolení bylo vydáno v srpnu 2011. Samotná stavba trvala 64 dní. Cena stavby je 5 140 337 Kč. Nositelem projektu je Středočeský kraj a jeho realizace je spolufinancována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. (Pokračování textu…)

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Lipsku

TC Lipsko 2012 (Touristik & Caravaning)  Středočeský kraj se ve dnech 21. – 25. 11. 2012 prezentoval na 23. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu TC Lipsko v Německu. TC Lipsko je jeden největších veletrhů cestovního ruchu ve východní části Německa. Je určen pro odbornou i širokou veřejnost. V letošním roce navštívilo veletrh rekordních téměř 69 tisíc návštěvníků  a zúčastnilo se ho více než 1 tisíc vystavovatelů z téměř 43 zemí z celého světa. (Pokračování textu…)

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu v Londýně

WTM London 2012 (WORLD TRAVEL MARKET) Středočeský kraj se ve dnech 05. – 08.11.2012 prezentoval na 33. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu World Travel Market (dále WTM) v Londýně. WTM je jeden z největších a nejprestižnějších veletrhů cestovního ruchu v Evropě, který se každoročně koná na výstavišti ExCel. Je určen výhradně pro odborné návštěvníky. V letošním roce navštívilo veletrh rekordních téměř 39 tisíc návštěvníků (tj. o 5 % více než v roce 2011) a zúčastnilo se ho více než 5 tisíc vystavovatelů z téměř 187 regionů z celého…

Účast Středočeského kraje na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu

INWETEX - CIS TRAVEL MARKET PETROHRAD 2012 Středočeský kraj se ve dnech 04.-06.10.2012 zúčastnil největšího veletrhu cestovního ruchu v severozápadním Rusku - INWETEX-CIS TRAVEL MARKET PETROHRAD 2012. Středočeský kraj tak měl po dvou letech (poprvé se kraj v Petrohradu účastnil veletrhu zaměřeného na turistický ruch v roce 2010) opět možnost oslovit široké spektrum rusky mluvící klientely, a to jak odborné (tour operátorů), tak i návštěvníky z laické veřejnosti.  Veletrhu se zúčastnilo několik tisíc institucí působících v cestovním ruchu. (Pokračování textu…)

Projekt IN – FLIGHT

Cílem projektu bylo zvýšení podvědomí o potenciálu turistických destinací na území Středočeského kraje (dále SK) a jeho atraktivitách a tím i zvýšení počtu turistů navštěvujících SK a navýšení počtu dní. Účelem projektu byla realizace propagační kampaně na podporu incomingové turistiky v rámci SK formou marketingové kampaně realizované v in-flight magazínech leteckých společností. Tyto letecké společnosti zároveň provozují i lety, jež jsou navazující na další evropské i kontinentální lety při příletu i odletu z ČR.. (Pokračování textu…)