Ostatní

Multifunkční turistické centrum

Projekt Multifunkční turistické centrum je spolufinancován z  Regionálního operačního programu Střední Čechy a krajského rozpočtu, probíhá od roku 2010 do roku 2014. Stavební práce byly zahájeny v roce 2012. Předpokládaný rozpočet je téměř 70 mil. Kč. Ukončení projektu je stanoveno na jaro 2015. (Pokračování textu…)

Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu

Projekt Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře pro potřeby cestovního ruchu je spolufinancován z  Regionálního operačního programu Střední Čechy a krajského rozpočtu, probíhá od roku 2011 do roku 2014. Předpokládaný rozpočet je téměř 200 mil. Kč. Projekt je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (část „Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví“). (Pokračování textu…)

In-line park Bezděz

Projekt In-line park Bezděz je spolufinancován z  Regionálního operačního programu Střední Čechy a krajského rozpočtu, probíhá od roku 2010 do roku 2015. Stavební práce byly zahájeny v roce 2012. Předpokládaný rozpočet je přes 70 mil. Kč. Ukončení projektu je stanoveno na jaro 2015. (Pokračování textu…)