Infrastruktura

Cyklostezka vozíčkářům přátelská

Středočeský kraj v listopadu 2014 zahájil výstavbu Cyklostezky vozíčkářů přátelské Trhový Štěpánov - Rehabilitační ústav Kladruby - Tehov. Plánovaná cyklostezka, v celkové délce 4,123 km, spojí město Trhový Štěpánov s obcí Tehov a napojí se na naučnou stezku v okolí Rehabilitačního ústavu Kladruby. V Trhovém Štěpánově bude cyklostezka napojena již na existující cyklotrasu č. 0071. (Pokračování textu…)

Středočeský kraj v červenci zahájil výstavbu Cyklostezky Rakovník – Pavlíkov

Cyklostezka Rakovník – Pavlíkov bude plnit funkcí především turisticko-rekreační na trase Rakovník Pavlíkov, kde v rámci projektu vznikne komunikace pro cyklisty v celkové délce 4,3 km, z čehož cyklostezky tvoří 0,43 km a cyklotrasy 3,87 km. Součástí projektu je rovněž instalace cyklistického mobiliáře a informační tabule. Přírodní podmínky i existence husté sítě cyklotras v okolí Rakovnicka je pro rozvoj cykloturistiky ideální. V současnosti chybí propojení Rakovníka směrem na jihozápad, které realizovaná cyklostezka vytvoří. Projekt je určen zejména pro cykloturisty a občany samotných obcí. Cílem…

Povolení užívání cyklostezky Praha – Klecany

Dne 11.01.2013 bylo kolaudačním souhlasem povoleno užívání nové cyklostezky na pravém břehu Vltavy v lokalitě zvané Zámky nebo Brnky. Necelé dva kilometry dlouhá asfaltová cyklostezka výrazně usnadní jízdu na velice využívané trase severně od Prahy. Projektová příprava stavby byla zahájena v květnu 2009 a stavební povolení bylo vydáno v srpnu 2011. Samotná stavba trvala 64 dní. Cena stavby je 5 140 337 Kč. Nositelem projektu je Středočeský kraj a jeho realizace je spolufinancována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. (Pokračování textu…)

Zlepšení podmínek pro pravidelné využívání cyklodopravy v úseku Zbořený Kostelec a Týnec nad Sázavou

období realizace: podzim 2014 Předmětem projektu je vybudování lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci,  navazujících cyklostezek a vyznačení cyklotrasy. Nově vzniklé přemostění převede cyklisty z nebezpečné silnice II. třídy na bezpečnou místní komunikaci a novou cyklostezku na levém břehu řeky. (Pokračování textu…)

Cyklostezka Praha – Klecany

Dne 9.10.2012 byla zahájena výstavba cyklostezky na pravém břehu Vltavy ze severního okraje Prahy k místní komunikaci Klecany – Brnky. Cyklostezka jedlouhá 1,7 km,  široká 3 m a v místě vyústění Drahanského potoka do Vltavy jev délce cca 100 m zúžena na 2 m. Povrch cyklostezky je asfaltový a okraje vozovky jsouupnuty do betonových obrubníků. Cyklostezka je vyznačena dopravní značkou Stezka pro chodce a cyklisty s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen. (Pokračování textu…)