Projekty

Projekty spolufinancované z Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Střední Čechy.

Dostavba areálu lidových staveb v Kouřimi – fáze 1

Muzeum lidových staveb v Kouřimi Dne 24. listopadu 2014 Rada Středočeského kraje rozhodla o zahájení první etapy dostavby Muzea lidových staveb v Kouřimi, která byla dokončena k 30. červnu 2016. Projekt zahrnoval tyto hlavní aktivity: Celková obnova a přenesení stodoly ze Želejova Unikátní dvanáctiboká stodola z roku 1690, která byla v muzeu znovupostavena v roce 1977, byla v rámci první etapy dostavby přenesena na nově zvolené místo v blízkosti rychty z Bradlecké Lhoty, s níž tvoří usedlost z oblasti Podkrkonoší. Ve své předchozí, nelogicky zvolené…

Zahájení provozu „Cyklostezky vozíčkářům přátelské“

Cyklostezka vozíčkářům přátelská Středočeský kraj v listopadu 2014 zahájil realizaci projektu „Cyklostezka vozíčkářům přátelská Trhový Štěpánov – Rehabilitační ústav Kladruby – Tehov“. V rámci projektu byla vybudována cyklostezka v celkové délce 4,123 km, která spojila město Trhový Štěpánov s obcí Tehov a napojila se na naučnou stezku v okolí Rehabilitačního ústavu Kladruby. Cyklostezka vozíčkářům přátelská č. 8243 byla v Trhovém Štěpánově napojena již na existující cyklotrasu č. 0071 (Trhový Štěpánov – Malovanka) . (Pokračování textu…)

Zámek „ROZTOKY“ si v prvním období udržitelnosti vede velmi dobře

zámek v Roztokách O dvě nově vytvořené expozice je velký zájem, o čemž svědčí nejen vysoká návštěvnost, ale i zápisy v návštěvní knize. Stálá expozice „ Jak bydlel a úřadoval pan správce aneb vrchnostenská správa panství“ je umístěna v části přízemí.  Další prostory jsou využívány pro kulturní a společenské akce, svatební obřady a doprovodné programy muzea. Své místo zde našlo i nově zřízené informační centrum, které poskytuje informační služby regionálního charakteru různým cílovým skupinám návštěvníků, včetně turistů a cykloturistů. Druhá stálá expozice „Život v letovisku…

Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně

Regionální muzeum v Kolíně_02 Středočeský kraj realizuje od července roku 2014 projekt „Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně“, který je financován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.  Místem realizace projektu je Karlovo náměstí v Kolíně. Předmětem projektu je rekonstrukce Veigertovského domu čp. 8 Karlovo náměstí v Kolíně, kulturní památky. V rámci projektu bude znovuobnovena funkce Veigertovského domu - muzeum, kde budou zřízeny stálé expozice, výstavní prostory, zázemí pro pracovníky muzea, depozitáře. V objektu bude dále vybudováno městské informační centrum poskytující návštěvníkům…

Cyklostezka vozíčkářům přátelská

Středočeský kraj v listopadu 2014 zahájil výstavbu Cyklostezky vozíčkářů přátelské Trhový Štěpánov - Rehabilitační ústav Kladruby - Tehov. Plánovaná cyklostezka, v celkové délce 4,123 km, spojí město Trhový Štěpánov s obcí Tehov a napojí se na naučnou stezku v okolí Rehabilitačního ústavu Kladruby. V Trhovém Štěpánově bude cyklostezka napojena již na existující cyklotrasu č. 0071. (Pokračování textu…)

Středočeský kraj v červenci zahájil výstavbu Cyklostezky Rakovník – Pavlíkov

Cyklostezka Rakovník – Pavlíkov bude plnit funkcí především turisticko-rekreační na trase Rakovník Pavlíkov, kde v rámci projektu vznikne komunikace pro cyklisty v celkové délce 4,3 km, z čehož cyklostezky tvoří 0,43 km a cyklotrasy 3,87 km. Součástí projektu je rovněž instalace cyklistického mobiliáře a informační tabule. Přírodní podmínky i existence husté sítě cyklotras v okolí Rakovnicka je pro rozvoj cykloturistiky ideální. V současnosti chybí propojení Rakovníka směrem na jihozápad, které realizovaná cyklostezka vytvoří. Projekt je určen zejména pro cykloturisty a občany samotných obcí. Cílem…

Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách u Prahy

Slavnostní akce – znovuotevření zámku Roztoky u Prahy - proběhla dne 19.6.2014 za účasti náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce, středočeského radního pro oblast kultury a památkové péče Zdeňka Štefka, radního pro oblast regionálního rozvoje Karla Horčičky, ředitelky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy Zity Suchánkové, pověřeného ředitele Regionálního operačního programu Střední Čechy Václava Chytila, starosty města Roztoky u Prahy Jana Jakoba, ředitele divize 2 a.s. Subterra (dodavatelská firma) pana Petra Kajera a projektanta Tomáše Šantavého. (Pokračování…