Muzea a památníky

Veigertovský dům v Kolíně je po náročné rekonstrukci přístupný veřejnosti

Zahájením výstavy Poklady ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně byl ve středu 8. března slavnostně otevřen Veigertovský dům, který stojí na Karlově náměstí s číslem popisným 8. Tento památkově chráněný měšťanský dům z druhé poloviny 13. století prošel náročnou rekonstrukcí, na kterou Středočeský kraj získal evropskou dotaci prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy. Slavnostního otevření domu a vernisáže se zúčastnila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), náměstek pro oblast kultury a památkové péče Daniel Marek (Nezávislí Středočeši), statutární náměstek pro oblast…

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Jedno z nejmladších muzeí Středočeského kraje sídlí v areálu barokně upraveného zámku Roztokách u Prahy, který vznikl z původní vodní tvrze pocházející z přelomu 13. a 14. století. Nejzajímavější expozicí muzea je nově zrekonstruovaný ateliér významné české malířky, grafičky, knižní výtvarnice i organizátorky uměleckého a kulturního dění Zdenky Braunerové. (Pokračování textu…)

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Základem sbírek muzea se staly předměty pocházející z kladenského kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl zbourán roku 1899. Dnes muzejní kolekce obsahují předměty z nejrůznějších oblastí – od archeologie přes paleontologii či petrografii až po výtvarné umění, etnografii či numismatiku. (Pokračování textu…)

Regionální muzeum v Kolíně

Muzeum navazuje na činnost Muzejního spolku, který vznikl v souvislosti s kolínskou Okresní národopisnou sběrací výstavkou v roce 1895. K otevření muzea došlo v roce 1925 – a už tehdy sídlilo ve stejném objektu jako v současnosti. Od začátku se krom jiného zaměřilo na archeologii. Brzy učinilo několik významných archeologických objevů. (Pokračování textu…)

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Muzeum založené v roce 1891 sídlí v historickém objektu zvaném Mince, který sloužil až do roku 1420 jako sídlo královského horního úřadu. Okolí Jílového u Prahy proslulo ve 14. století těžbou zlata, a proto se zdejší muzeum specializovalo na těžbu zlata v České republice. (Pokračování textu…)

Regionální muzeum Mělník

Expozice muzea přibližují dlouhou tradici vinařství na Mělnicku, bohatou minulost Mělníka jako královského věnného města, dějiny celého regionu i nedalekou Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko. Muzeum se specializuje zejména na dvě oblasti, které jsou svým způsobem výjimečné i v rámci celé České republiky: na české vinařství a na historii výroby kočárků v Čechách. (Pokračování textu…)

Polabské muzeum Poděbrady

Muzeum bylo založeno v roce 1902 a od roku 1906 sídlí v historické budově staré školy v Poděbradech. Neustále se rozrůstá: dnes spravuje nejen tři objekty v Poděbradech, ale také dalších šest poboček rozesetých po celém okrese Nymburk – skanzen Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, Vlastivědné muzeum Nymburk, Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, Galerie Melantrich Rožďalovice a Městské muzeum Sadská. (Pokračování textu…)