Zámky

Zámek Žleby

Původně gotický hrad Žleby založili ve druhé polovině 13. století páni z Lichtenburka. Na příkaz dalšího z majitelů, člena starobylého českého panského rodu Jiřího z Dubé, byl hrad v polovině 15. století pozdně goticky přestavěn, aby se odstranily následky ničivých husitských útoků (1420–1436). (Pokračování textu…)

Městský palác Templ

Pozdně gotický palác Templ byl postaven kolem roku 1490 jako sídlo hejtmana boleslavského panství. Třípodlažní budova je skvostem vladislavsko-jagelonské gotiky. Až do Bílé hory byli jeho majiteli významní šlechtici, poté byl jako konfiskát prodán a stal se majetkem předních měšťanů v Mladé Boleslavi. Během třicetileté války byl zasažen požárem. Následovaly rozsáhlé barokní úpravy. V období let 1886 - 1910 zde sídlilo krajinské muzeum. Ve 20. letech 20. století sloužil Templ jako modlitebna církve československé husitské. (Pokračování textu…)