Zámky

Zámek Loučeň oslaví 10. narozeniny

  Zámek Loučeň se stal od doby svého otevření pro veřejnost jednou z nejnavštěvovanějších památek Čech a Moravy. Zpřístupněn byl po celkové rekonstrukci 7. 7. 2007. Letos v létě uplyne přesně deset let. Pro narozeninovou sezonu vybral zámecký tým ty akce, které měly největší úspěch u návštěvníků, jako přehlídku historických vozů Concours d´elegance, středověkou slavnost Návrat do dětství Karla IV., připomínku dob reálného socialismu Retroslavnosti, a oblíbené gurmánské slavnosti Cukrové, Svatohubertské nebo Svatomartinské posvícení. Zámeckou sezonu jako vždy ukončí Silvestr v jednu. Narozeninové…

Zámek Dobříš

Barokní zámek v Dobříši nechala vybudovat na konci 17. století rodina říšských hrabat Mannsfeldů. Honosné sídlo vyrostlo nedaleko starého gotického hradu Vargač, postaveného králem Janem Lucemburským. Na počátku 18. století zámek upravil známý český barokní stavitel František Maxmilián Kaňka. (Pokračování textu…)

Zámek Kačina

Nejvýstavnější empírový zámek v Čechách nechal postavit v letech 1804–1822 hrabě Jan Rudolf Chotek podle plánů saského královského architekta Christiana Franze Schurichta. Jednopatrová budova se sloupovým průčelím a bočními přízemními křídly je zasazena do rozlehlého přírodně krajinářského parku. (Pokračování textu…)

Zámek Konopiště

Konopiště založil koncem 13. století biskup Tobiáš z Benešova jako gotickou pevnost po vzoru francouzských kastelů. Postupem času hrad prošel dvěma významnými přestavbami – pozdně renesanční počátkem 17. století a barokní v 18. století, kdy se stal rezidencí hraběte Jana Josefa z Vrtby.Roku 1887 Konopiště koupil následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este a přebudoval ho na velkolepé sídlo budoucího císaře. Zámecké místnosti nechal vybavit sbírkami, jejichž základ pochází z dědictví po modenském vévodovi. V době stavebních úprav vznikl kolem zámku rozsáhlý krajinářský park, který…

Zámek Vrchotovy Janovice

Původně gotickou vodní tvrz postavili kolem poloviny 14. století páni z Janovic – význačný český rod. V následujících staletích prošla několika úpravami, nejvíc koncem 16. století, kdy byla přestavěna na renesanční zámek, a ve druhé polovině 18. století, kdy získala pozdně barokní podobu. (Pokračování textu…)

Zámek Nelahozeves

 Zámek Nelahozeves, jedna z nejkrásnějších renesančních staveb v Čechách, leží 35 km severně od Prahy na levém břehu řeky Vltavy. Dnes se zde nachází významná část rodových Lobkowiczkých sbírek, Zámecká restaurace a prodejní galerie. Stavbu renesančního zámku v Nelahozevsi započal v roce 1553 vlivný královský dvořan Florian Griespek z Griespachu, dokončena však byla až na počátku 17. století. Trojkřídlá budova se čtyřmi nárožními rizality a sgrafitovou výzdobou na vnějších fasádách neprošla žádnou výraznější přestavbou. Zámek se proto dochoval v původní podobě a stal…