Zámky

Zámek Loučeň oslaví 10. narozeniny

  Zámek Loučeň se stal od doby svého otevření pro veřejnost jednou z nejnavštěvovanějších památek Čech a Moravy. Zpřístupněn byl po celkové rekonstrukci 7. 7. 2007. Letos v létě uplyne přesně deset let. Pro narozeninovou sezonu vybral zámecký tým ty akce, které měly největší úspěch u návštěvníků, jako přehlídku historických vozů Concours d´elegance, středověkou slavnost Návrat do dětství Karla IV., připomínku dob reálného socialismu Retroslavnosti, a oblíbené gurmánské slavnosti Cukrové, Svatohubertské nebo Svatomartinské posvícení. Zámeckou sezonu jako vždy ukončí Silvestr v jednu. Narozeninové…

Loučeň

Na místě bývalé tvrze, o které jsou první písemné zmínky z roku 1223, stojí dnes v Loučni na Nymbursku barokní zámek. K zámku přiléhá kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století, rovněž kulturní památka ČR. Přestavbu tvrze poničené za třicetileté války provedl v letech 1704 - 1713 tehdejší majitel panství Karel Arnošt z Valdštejna, další úpravy prováděli Fürstenberkové. Po roce 1828, na majitele Karla Anselma-Taxise, začal v zahradách zámku vznikat anglický park. (Pokračování textu…)

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště dal vystavět, jako renesanční sídlo, významný český šlechtic Václav Budovec z Budova, který byl popraven roku 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Bělohorská porážka stála Budovce majetek i život, kdy jeho panství získal Albrecht z Valdštejna. Ten postoupil Hradiště synovci Maxmiliánovi. (Pokračování textu…)

Zámek Měšice

Měšický zámek byl postaven v letech 1767 - 1775 místo renesanční tvrze pro F. A. Nostice podle A. Hoffeneckera. Zajímavostí sídla je, že zde byl v roce 1775 instalován první bleskosvod v Čechách dr. J. T. Klinkošem. V první etapě výstavby zámeckého objektu v letech 1767 - 1775 byl vystavěn hlavní trakt a průčelní obdélníková dvoupatrová budova.Další zámeckou zajímavostí je zdejší pobyt Josefa Dobrovského v letech 1775 - 1785, který zde působil u majitelů, Nosticů, jako vychovatel. V druhé stavební…

Zámek Liteň

První písemné zprávy o vsi jsou z roku 1195. První známky osídlení zdejší krajiny však pocházejí již z mladší doby kamenné. Ve 14. století zde žil rod Buziců, v 16. století byla Liteň připojena k panství rodu Vratislavů z Mitrovic. V roce ukončení třicetileté války se obec stala majetkem hrabat z Bubna a Litic. V 18. století se na Litěň opět vrátil rod Vratislavů. Na místě původní valdecké tvrze byl postaven zámek v soudobém pozdně barokním slohu. V roce 1838…

Zámek Liblice

Stavba zámku byla zahájena roku 1699 a dokončena v roce 1706. Zámek má velice zajímavé řešení s velkým čestným francouzským dvorem uzavřeným hospodářskými budovami a mřížovou zdí. Projekt stavby vypracoval G. B. Alliprandi, stavební práce řídil G. A. Pessina, štuky Domenico Spezza a kamenické práce vyhotovil G. P. Toscana. Ve 2. polovině 18. století byla zahájena menší přestavba zámku, která pozměnila především interiéry. (Pokračování textu…)

Zámek Lány

Barokní zámek v obci Lány stojí v křivoklátských lesích nedaleko Kladna a je známý jako letní sídlo prezidentů Československé a České republiky.  V roce 1392 se v Lánech připomíná tvrz, sídlo Haška z Lán. Od roku 1589 je součástí královského panství křivoklátského a později, na místě tvrze, je zde vystavěn renesanční zámek, užívaný jako letohrádek při císařově pobytu ve zdejších lesích. Roku 1652 proběhla přestavba zámku v raně barokním stylu. V roku 1685 byl zámek odkoupen Valdštejny, za nich byl…

Zámek Kostelec nad Černými lesy

Dominantou města Kostelec nad Černými lesy je zámecký areál, kdysi místo bývalého středověkého hradu přestavěný na zámek v 16. století. První písemná zmínka o městu a hradu pochází z roku 1348. Zdejší gotický hrad byl po požáru roku 1549 přestavěn na zámek zhruba dnešního vzhledu. Velkolepou přestavbu provedl majitel panství Jaroslav Smiřický, italský stavitel Ulrico Aostalli osadil čtverec zámku třemi věžemi, čtvrtá tehdy nebyla dokončena a stavební práce ustaly na dalších dlouhých 200 let. (Pokračování textu…)

Zámek Kosova Hora

Renesanční zámek je nejvýznamnější památkou obce Kosova Hora na Příbramsku. První zmínka o Kosově Hoře pochází z roku 1272, kdy zde postavili páni z Landštejna tvrz, z které se nám dodnes zachovaly sklepy. Okolo pak vznikla hornická osada, povrchová naleziště však byla brzy vyčerpána a lidé se začali věnovat zemědělství. (Pokračování textu…)

Zámek Kokořín

Zámek byl postaven někdy v polovině 18. století tehdejšími majiteli panství Sweerts-Šporky. Jednopatrová barokní budova, nevyniká nijak z běžného průměru. Z obdélníkového půdorysu vystupuje na západě, krátké křídlo s koutovými věžemi, nad kterým stojí malá vížka krytá cibulovou bání. K zámku přiléhá park jenž byl kdysi osázen cizokrajnými stromy a k jeho výzdobě patřily i klece s exotickou zvěří. Zámek je využíván Akademií výtvarného umění a je nepřístupný.