Galerie a muzea

Na území středních Čech se nachází obrovské kulturní bohatství. Muzea, galerie a památníky uchovávají cenné a obsáhlé sbírky mapující historii, kulturní vývoj, přírodní bohatství i duchovní význam konkrétních míst.

Výběr oblasti ze seznamu:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Jedno z nejmladších muzeí Středočeského kraje sídlí v areálu barokně upraveného zámku Roztokách u Prahy, který vznikl z původní vodní tvrze pocházející z přelomu 13. a 14. století. Nejzajímavější expozicí muzea je nově zrekonstruovaný ateliér významné české malířky, grafičky, knižní výtvarnice i organizátorky uměleckého a kulturního dění Zdenky Braunerové. (Pokračování textu…)

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Základem sbírek muzea se staly předměty pocházející z kladenského kostela Nanebevzetí Panny Marie, který byl zbourán roku 1899. Dnes muzejní kolekce obsahují předměty z nejrůznějších oblastí – od archeologie přes paleontologii či petrografii až po výtvarné umění, etnografii či numismatiku. (Pokračování textu…)

Regionální muzeum v Kolíně

Muzeum navazuje na činnost Muzejního spolku, který vznikl v souvislosti s kolínskou Okresní národopisnou sběrací výstavkou v roce 1895. K otevření muzea došlo v roce 1925 – a už tehdy sídlilo ve stejném objektu jako v současnosti. Od začátku se krom jiného zaměřilo na archeologii. Brzy učinilo několik významných archeologických objevů. (Pokračování textu…)

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Muzeum založené v roce 1891 sídlí v historickém objektu zvaném Mince, který sloužil až do roku 1420 jako sídlo královského horního úřadu. Okolí Jílového u Prahy proslulo ve 14. století těžbou zlata, a proto se zdejší muzeum specializovalo na těžbu zlata v České republice. (Pokračování textu…)

Regionální muzeum Mělník

Expozice muzea přibližují dlouhou tradici vinařství na Mělnicku, bohatou minulost Mělníka jako královského věnného města, dějiny celého regionu i nedalekou Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko. Muzeum se specializuje zejména na dvě oblasti, které jsou svým způsobem výjimečné i v rámci celé České republiky: na české vinařství a na historii výroby kočárků v Čechách. (Pokračování textu…)

Polabské muzeum Poděbrady

Muzeum bylo založeno v roce 1902 a od roku 1906 sídlí v historické budově staré školy v Poděbradech. Neustále se rozrůstá: dnes spravuje nejen tři objekty v Poděbradech, ale také dalších šest poboček rozesetých po celém okrese Nymburk – skanzen Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, Vlastivědné muzeum Nymburk, Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, Galerie Melantrich Rožďalovice a Městské muzeum Sadská. (Pokračování textu…)

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

Památník je věnován českému spisovateli, dramatiku a novináři Karlu Čapkovi (1890–1938), jeho manželce, herečce a spisovatelce Olze Scheinpflugové (1902–1968) a jednomu z nejbližších Čapkových přátel, novináři, dramatikovi a spisovateli Ferdinandu Peroutkovi (1895–1978). (Pokračování textu…)

Památník Josefa Lady v Hrusicích

Stylový památník připomíná život a dílo Josefa Lady (1887–1957), jednoho z nejoblíbenějších českých výtvarníků a autorů knížek pro děti. Nachází se v obci Hrusice v sídle Ladovy rodiny, které bylo postaveno po roce 1932 na místě bývalé malířovy rodné chaloupky. (Pokračování textu…)

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

První stálá výstava věnovaná světově proslulému českému skladateli Antonínu Dvořákovi (1841–1904) byla v prostorách zámečku ve Vysoké u Příbrami instalována v roce 1963. Jako muzeum ale objekt slouží až od roku 1994; předtím prošel rozsáhlou rekonstrukcí. S areálem zámečku i s jeho okolím těsně souvisí vrcholné období umělcovy tvorby. (Pokračování textu…)

Oblastní muzeum Praha – východ, Brandýs n. L. – St. Boleslav

Vzniku muzea v Brandýse nad Labem předcházelo v roce 1911 založení spolku Okresní jednota muzejní. Od sbírání památek a uchovávání starožitností pak byl jen krůček k jejich vystavování. V současné době muzeum sídlí v prostorách kulturní památky – Arnoldinovského domu ze 16. století. Kromě stálé expozice věnované dějinám Brandýska nabízí i krátkodobé tematické výstavy. (Pokračování textu…)