Cestovní ruch

Dobříš

Město Dobříš (8 100 obyvatel) se rozkládá uprostřed Hřebenů – nejznámější části pohoří Brdy, necelých 50 km jihozápadně od Prahy. Psaná historie Dobříše sahá do roku 1252, kdy se o ní dochovala první zmínka jako o královském statku. Český král Jan Lucemburský tu nechal v první polovině 14. století postavit hrad Vargač, který zůstal královským statkem a sídlem královského lovčího až do husitských válek (1420–1436). (Pokračování textu…)

Černošice

Město Černošice (5 400 obyvatel) je považováno za významnou architektonickou lokalitu moderního věku. Leží v romantickém údolí řeky Berounky na jihozápadním okraji Prahy. V členitém terénu svahů nad řekou Berounkou vzniklo jedinečné vilové město. (Pokračování textu…)

Beroun

Město Beroun (18 100 obyvatel) se rozkládá na soutoku řek Berounky a Litavky, 21 km jihozápadně od Prahy. V posledních letech se město proslavilo zejména hrnčířskými trhy, na které se sjíždějí o druhém zářijovém víkendu desítky nejlepších hrnčířů a keramiků z celé České republiky. Své jméno si za více než dvacet let existence získal i podzimní hudební festival Talichův Beroun (pojmenovaný podle dirigenta Václava Talicha). (Pokračování textu…)

Benešov

Město Benešov (16 600 obyvatel) leží v malebné pahorkatině mezi Povltavím a Posázavím, 40 km jihovýchodně od Prahy. Je starobylým městem, ve kterém najdete cenné architektonické památky, jako například gotický kostel sv. Mikuláše ze 13. století, část gotického presbytáře minoritského klášterního kostela z poloviny 13. století nebo barokní budovu piaristické koleje s kostelem sv. Anny ze začátku 18. století, kterou projektoval Giovanni Battista Alliprandi. (Pokračování textu…)